POESISERIEN BLÅ BLIXT

654

 

Antologi nummer fyra i serien Blå blixt utkommer i mitten på januari 2017 och heter "Ingen rök utan mareld". De medverkande poeterna heter Caroline Ljuus, Joel Berglund, Hanna Asp, Emma Rolén, Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Kristoffer Ehrnström Lundqvist Bey, Lisa Zetterdahl och Lisa Gidlöf.

 

 

  

"Blixt som höljer dig i moln,

 blå blixt, den jag ser,

 när skall du bryta fram?
  Blixt, du välsignade,

 åskladdade, befruktande, renande..."

   Edith Södergran

 

 

VAD ÄR BLÅ BLIXT?

 

Raderna som gett namn åt Poesiserien är hämtade från Edith Södergrans dikt "Blixten." 

I litteraturen kan det gamla kasta ett sken över nuet, och det nya kan svara det gamla. 

Med en årligen återkommande antologi, vill vi låta nya röster bryta fram.

 

Full Size Render
 

"Hallon och bensin" 2012, och "Mot denna sol" 2013

 

Som utgångspunkt för arbetet med Blå blixt finns alltså en nyfikenhet på vart det 

klassiska har tagit oss. Vad kan poesi vara idag? Den frågan skickar vi ut

 till bland annat skrivarutbildningar, litterära tidskrifter och facebook-sidor och har hittills fått in 400-700 lyriska svar varje gång. Poesi - prosalyrik, gränserna är flytande, och det är vår förhoppning att antologins kollektiva form bjuder in till en läsning där de olika uttrycken får kasta ljus över varandra. 

 

653

Daniel Mårs "Simonillusioner, utkommer januari 2017

 

470   473  530

 Lina Hagelbäcks "Violencia" (2013), Tove Mörkbergs "Barnen" (2013) och Sanna Hartnors "Hamnen" (2014)

 

Snart har fyra poeter som medverkat i våra antologier utkommit även med egna poesisamlingar. Dessa är Lina Hagelbäck, som under våren 2013 utkom med  "Violencia" och senare med uppföljaren "Violencia och hennes far" (2015), Tove Mörkberg som under hösten 2013 utkom med "Barnen" och Sanna Hartnor som  2014 utkom med "Hamnen".

I januari 2017 utkommer "Simonillusioner", en stark poesidebut från Daniel Mårs.

 

 

Jag vill skicka in text! Hur gör jag?

 

Nästa antologi i utkommer i mitten på januari 2017. Nästa gång vi tar in text till en ny antologi kommer att vara mellan den 15 maj och 1 sept 2018. Vill du hålla dig uppdaterad och få information om vad som händer kring Blå blixt, håll koll på vår Facebooksida Poesiserien Blå blixt.

 

 

Dela: