Kulturpriset till Adam Brombergs minne

Kulturpriset Till Adam Brombergs minne skall tillfalla en person, organisation eller institution som med entusiasm, engagemang och idérikedom arbetar för boken och läsandet.

Priset har delats ut sedan år 2000. Prissumman är 50 000 kr.

 

523616_464851950222621_1005386564_n

År 2012 tilldelades Adam Brombergs pris till bibliotekarien och "Litteraturrådgivaren" Jenny Lindh för sin fantastiska spalt i DN som uppmuntrar och enligt juryn "sänker tröskeln för läsning".

Läs mer om priset till Jenny här: "Nu vill jag läsa Robert Musil" 

 

IMG_6984_Processed -430x 337

Adam Brombergs pris 2011 gick till Litteraturbloggen Bokhora.

 

 

Pristagare

2012 Jenny Lindh

2011 Bokhora.se

2010 Martina Lowden

2009 Katarina Ewerlöf, Krister Henriksson, Per Myrberg, Stina Rautelin och Helge Skoog

2008 Carl Otto Werkelid

2007 Yrsa Stenius

2006 Bengt Göransson och Ingemar Fasth

2005 Anders Bodegård

2004 Bok & Bibliotek

2003 Matthias Engdahl och Bengt Berg

2002 Lars Burstedt och Mats Wahl

2001 Stewe Claeson

2000 Christina Monthan Axelsson