Nio drömmar

De flesta av oss känner Arto Paasilinna som en gudabenådad berättare som med sina romaner lockat till otaliga skratt. Men vem är egentligen mannen bakom detta egensinniga och lustfyllda författarskap? I Nio drömmar får vi bekanta oss med inte bara en flitig författare utan också med en minst lika flitig byggare.

Till det väsentliga här i livet, menar Paasilinna, hör att inte bara berätta goda historier. Hit hör också att ständigt ha ett byggprojekt på gång, oavsett om det rör sig om en liten skogskoja eller en mer storslagen och omfattande byggnation. Det viktiga är att drömma, fundera, planera och rita, och att sedan se drömmarna ta form och bli verklighet. Boken är en underfundig betraktelse över livet och skapandet. En härlig historia om den finske mannens drömmar och visioner och hur han förverkligar dem.

För köp av våra böcker hänvisar vi till
Bokus eller Adlibris
samt till övriga återförsäljare av böcker

Andra böcker av

Fabrikör Liljeroos luftskepp

av Arto Paasilinna 2009
Första uppdraget för fabrikör Liljeroos högra hand Hemmi blir att fånga in tegelbrukets reklamballong, ett luftskepp som slitit sig och drivit österut med vindens hastighet. Inne i luftskeppet sitter hårdrockbandet Black Shotton instängt… Kommundirektör Hemmi Elstelä håller i startpistolen för sprinterloppet vid sommarfesten i Vörå och samtidigt vaknar hans tävlingshunger. Det slutar med att han vinner loppet men förlorar sitt arbete. Det anses inte lämpligt att en tjänsteman deltar i lekar på det där sättet. Ingen skada skedd, tycker Hemmi som snart hittar ett nytt jobb som näringslivsombudsman. Han blir också närmaste man till Lars Liljeroos, tegelfabrikör med starka visioner för sig och sin bygd.