Book CoverBook Cover

Ladda ner presskit: Nisse Simonson

Varför mår vi (fortfarande) så dåligt fast vi har det så bra?

Tankens kraft är större än vi tror. Man kan faktiskt tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det är vetenskapligt
bevisat att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i slutändan på hur vi tänker om våra liv. Både när lyckan ler och solen går i moln. Eftersom vår hjärna är plastisk, det vill säga förändringsbenägen ned till minsta hjärncell, påverkas den rent fysiskt av om vi tänker i dur eller i moll. Lyckas vi bryta gamla invanda negativa tankebanor kommer hjärnan sedan vilja välja det positiva tankespåret.

Varför mår vi så dåligt när vi (fortfarande) har det så bra? är en uppdaterad nyutgåva av Nisse Simonsons omåttligt populära tankebok om lycka.

Läkaren Nisse Simonson är en av Sveriges mest uppskattade föredragshållare och författare till fem böcker. Utifrån ett
vardagsperspektiv resonerar han här kring hur vi själva kan påverka våra liv för att uppleva största möjliga lycka och välbefinnande.

För köp av våra böcker hänvisar vi till
Bokus eller Adlibris
samt till övriga återförsäljare av böcker