29 Sep 16.00 – 16.20

Dani Shapiro på Bokmässan – Att skriva om familjedramer och nära relationer

Dani Shapiro samtalar med Amanda Svensson om utforskandet av familjerelationer i deras respektive romaner på SkrivaScenen på Bokmässan i Göteborg 2023.

Dani Shapiro är aktuell med romanen Ledstjärnor.