5 Mar 18.30 – 20.30

Talkshow med Calle Brunell

Calle Brunell besöker Sofias kyrka i Stockholm för att delta i Glasrummets talkshow: Vad är en man (i prövningens stund)? Han är där för att samtal om mansrollen; om att vara aktiv eller passiv åskådare vid övergrepp, om vad samtyckte innebär och kan innebära för olika människor och kön. Och hur vi kan vaccinera nästa generation mot att utsättas för, och begå, sexuell övergrepp. Ett ämne som han har skrivit om i sin bok ”Man – i ljuset av #metoo”.

Mer info