Vill du skicka ett manus till oss?

Brombergs är ett allmänutgivande förlag, vår utgivning är i första hand skönlitteratur för vuxna, av såväl svenska författare som översatta. Vi ger också ut breda fackböcker och biografier. Däremot tar vi inte i dagsläget emot lyrik eller barn- och ungdomsböcker.

Skickar du in ditt manus via vårt manusformulär nedan så ska ditt manus även vara på svenska.

 

1. En hel bok

Att skriva en bok handlar inte bara om att ha ett bra språk eller en god historia, utan också om att lyckas sammanfoga en berättelse som engagerar hela vägen med en början, ett mitten och ett slut. Vi kan därför inte ta ställning till enstaka sidor, en dikt eller en bokidé. Vi tar ställning endast till hela manus.

2. Glöm inte följebrev

Nedan kan du sända ditt manus till oss. Vi ber dig bifoga ett kort följebrev där du presenterar den text som du skickar till oss. Vi är intresserade av hur det du skrivit kom till, och vill gärna veta lite mer om vem du är och hur du ser på ditt skrivande. Vi är mindre intresserade av ditt CV, diverse intyg, eller liknande.

3. Svar från oss?

Vi tittar på alla manus som inkommer till oss och svarar inom tre månader om ditt manus känns som något som skulle kunna passa i vår utgivning. Är det så att vi inte tror på en utgivning hos oss, så får du inte något svar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara eller återkomma med mer ingående respons på grund av den stora mängd manus som kommer in.


pdf, doc eller docx, max 16mb

pdf, doc eller docx, max 2mb
SkönlitteraturFacklitteratur

De personuppgifter som du lämnar här lagras digitalt under läsning och bedömning av manus för eventuell utgivning. Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till tredje part eller använder dom i något annat syfte än att kommunicera med dig kring ditt manus.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

FAQ – Vanliga frågor & svar om manus

Om att skicka in manus

Vad ska man skriva i sitt följebrev?Först och främst: Vi önskar ett följebrev. Skriv inte att manuset får tala för sig självt, och sedan inget mer. Berätta kort om dig själv (en halv A4 räcker bra), om varför du skriver och hur det kommer sig att du har skrivit just det här manuset. Vi är inte intresserade av ditt CV, det vill säga längre historik bakåt/information om var du tidigare arbetat, osv. Var dig själv och berätta om vad du brinner för. Vi är intresserade av vem du är, men vill gärna att det stannar där. Vi behöver inte höra vad din familj eller dina vänner har sagt om ditt manus. Fokusera på att framhålla vad som är unikt med just ditt manus, och varför du tror att det skulle passa bra just hos oss.

Om man skickar in ett manus till er, som ni sedan upptäcker har några slarvfel. Hur mycket påverkar det ert beslut, om manuset för övrigt är korrekt och prydligt?
I en första bedömning lägger vi inget större vikt vid slarvfel, utan fokuserar på helheten. Du behöver inte skicka in uppdaterade versioner av ditt manus. (Och helst vill vi ju att du skickar först när du är färdig, så att du inte behöver skicka in nya versioner).

Skickar man in sitt manus till flera förlag samtidigt eller till ett i taget?
Visst kan du skicka till flera förlag samtidigt. Men vi rekommenderar dig att sätta dig in i vilka vi är och vad vi har för typ av utgivning, så att du redan på förhand tänkt på varför just Brombergs är ett förlag just för din bok.

Ska man alltid skicka in ett helt manus, eller räcker ett ”utdrag”?
Vi bedömer endast kompletta manus.

Finns det bättre eller sämre perioder under året att skicka in manus till er?
Nej.

I vilket format ska jag skicka mitt manus? 

Vi tar emot manus i formaten docx/doc och pdf.

Jag har skrivit ett manus som är första delen i en trilogi. Ska jag skicka in hela trilogin till er?
Det räcker att vi får den första delen, men tala gärna om i ditt följebrev att det finns en planerad trilogi eller serie.

Om genrer

Finns det en chans att få en novellsamling utgiven?
Om en bok är bra och kan få en läsekrets har den förstås alla chanser att få vår uppmärksamhet, oavsett genre. Novellsamlingar är inte så vanligt förekommande i vår utgivning, men vi läser gärna.

Är ni intresserade av lyrik?
Vi har en mycket liten lyrikutgivning. För tillfället är det inte möjligt att skicka lyrik till oss.

Är ni intresserade av barn- och ungdomsböcker?

Vi har en mycket liten barn- och ungdomsutgivning. För tillfället är det inte möjligt att skicka barn- och ungdomsböcker till oss.

Om manushantering och bedömning

Hur gör ni när ni bedömer varje manus?
Vi får in ca 2500 manus varje år och alla dessa tas i beaktande i en första, löpande bedömning som sker i samband med att respektive manus inkommer till förlaget. Ofta kan vi avgöra relativt snabbt om manuset kan vara något för oss. Det handlar inte bara om kvalité, här finns många parametrar att väga in.

De manus som passerar den första bedömningen tas sedan upp vid återkommande möten. Där diskuteras alltifrån språkhantering och handling till frågeställningar om manuset är tillräckligt unikt, om det passar bland de andra titlar som är på väg ut hos oss, och om vi tror att det kan finnas en läskrets för manuset.

Om ni blir intresserade av ett manus, hur meddelar ni författaren detta?
Om vi blir nyfikna på ett manus brukar vi först höra med författaren om det är så att manuset blivit antaget av något annat förlag. Denna kontakt sker oftast via mail. Om manuset bedöms som intressant för utgivning så brukar vi antingen meddela författaren direkt (telefon oftast) att vi är intresserade av att ge ut manuset. Eller så ber vi att få träffa författaren för ett samtal kring ett potentiellt samarbete.

Om manus på andra språk och marknader

Har ni någonsin funderat på att utge en originalroman på engelska? Marknaden torde ju vara betydligt större med möjligheter att sälja direkt i Europa också?
Vi ger bara ut böcker på svenska, eftersom vi inte säljer våra böcker i något annat land. Sedan är det förstås flera av våra böcker som översätts till andra språk, men det är inget som sker i vår regi.

Har ni utlandslansering i åtanke när ni bedömer manus?
Det enda vi tar hänsyn till när vi bedömer manus är huruvida vi tror att de går att sälja i Sverige, eftersom vi bara arbetar med den svenska marknaden. Vi har ett bra samarbete med de litterära agenter som representerar våra författare gentemot utlandet, men det är inget som vi har med i beräkningen när vi antar en ny författare.