Författarporträtt

Alev Lytle Croutier

Alev Lytle Croutier härstammar från staden Izmir i Turkiet. Hon är professor i litteratur och orientalism och har har föreläst och skrivit artiklar som berör dessa teman. Hon har också ett förflutet som dokumentärfilmare.

Sedan tio år tillbaka arbetar hon på förlaget Mercury House och lever i San Francisco.

Alev Lytle Croutier är en turkisk författarinna vars böcker översatts till 22 språk. Numera bor hon I San Francisco, USA.