Författarporträtt

Christina Monthan Axelsson

Christina Monthan Axelsson har arbetat som gymnasielärare i svenska och som speciallärare för barn med läs- och skrivsvårigheter. Hon har även utbildat blivande pedagoger på lärarhögskolan