Författarporträtt

Daniel Magariel

Daniel Magariel är född i Kansas City och bor i New York.Han har studerat på Columbia University och Syracuse University.En av pojkarna är hans första roman.

Sagt om En av pojkarna

Vissa passager är så äkta att du vill lägga ner boken och applådera.
Guardian