Författarporträtt

Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek föddes 1946 i Murzzuschlag Steiermark, Österrike. Jelinek har studerat konsthistoria, teatervetenskap och musik i Wien.

Jelinek är en kontroversiell författare då hon valt att ägna sitt författarskap åt teman som mäns våld mot kvinnor, det sexistiska samhället, det moderna samhällets kommersialisering och Österrikes oförmåga att göra upp med sitt nazistiska förflutna.

Hennes sätt att skriva är närmast rytmiskt och detta gör enligt författaren själv, att hon ”hör till de författare som egentligen inte kan översättas” (intervju i Dagens Nyheter 8 oktober 2004).

Elfriede Jelinek är en österrikisk författare och dramatiker känd för sina laddade texter med skarp feministisk och samhällskritisk udd. Hon tilldelades Nobelpriset år 2004.