Författarporträtt

Gene D. Cohen

Gene D. Cohen (1944-2009) var en amerikansk pionjär inom geriatrisk forskning. Han var chef för The Center on Aging at the National Institute of Mental Health och var först med att studera äldres psykiska hälsa.