Författarporträtt

Inga-Britt Ahlenius

År 2003 blev hon ansvarig för att bygga upp en oberoende revisionsmyndighet i Kosovo och 2005 utnämndes hon till undergeneralsekreterare för Förenta Nationernas interngranskning. Hon avslutade sitt förordnande på FN sommaren 2010.

Hon är hedersdoktor vid Lunds universitet och sedan 2005 vid Kungliga Tekniska högskolan. Ahlenius är sedan 1993 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.


UTGIVNING
Mr Chance – FN:s förfall under Ban Ki-moon (2011)

Inga-Britt Ahlenius föddes 1939 i Karlstad. Hon har bland annat arbetat på Finansdepartementet och varit generaldirektör för Riksrevisionsverket.