Författarporträtt
Foto; Casia Bromberg

Jennie Spetz

Jennie Spetz är född 1976 och bor i Solna. Hon arbetar med språkpolitiska frågor på Språkrådet i Stockholm och har b.la en pol. mag. i statsvetenskap. Poesisamlingen Förberedelser är hennes debut. Jennie Spetz medverkade tidigare i den tredje antologin i Brombergs Poesiserie Blå blixt Den sista fasta kontinenten.

Sagt om Förberedelser

Att skriva så avskalat och rakt kräver både stor hantverksskicklighet och modet att göra sig sårbar inför sin egen text. Få poeter besitter båda dessa gåvor, men i takt med att allvaret intensifieras under diktsamlingens andra del visar Jennie Spetz att hon gör det. Det bådar gott inför framtiden.
Svenska Dagbladet