Författarporträtt

Jill Taube

Jill Taube (född 1959) är psykiatriker och arbetar med metoden Fysisk aktivitet på recept i Stockholm.