Författarporträtt

Kristine Barnett

Kristine Barnett har fyra barn, varav Jake är den äldste. Numera driver hon en förskola för barn som kräver specialundervisning.