Författarporträtt

Lidia Jorge

Lidia Jorge föddes 1945 i Boliqueime, Algarve, Portugal. Hon studerade romansk filologi i Lissabon. Kort efter detta började hon undervisa och blev lärare.

Hon debuterade som författare i Portugal 1980 med The day of the prodigies. Sedan dess har hon utkommit med ett tiotal pjäser, romaner och poesisamlingar. På svenska dock endast Walters dotter.

Lidia Jorge ä en portugisisk författare. I sina böcker vill hon beskriva de förändringar som har, eller inte har, ägt rum i det portugisiska samhället sedan 1974. Hennes böcker har översatts till flera språk.