Författarporträtt

Louise Brown

Louise Brown är sinolog, utbildad antikorruptionsrevisor
och är även verksam som frilansskribent.

Louise Brown flyttade till Peking 1994 och har jobbat med affärsutveckling i vitt skilda kulturer och bolag i drygt femton år. Hon har intresserat sig alltmer för bolagsstyrning och korruptionsförebyggande efter att ha följt debatten från olika kulturers perspektiv sedan 1995, och vill som återvändande utlandssvensk sätta frågorna på hemmaplan i nytt ljus.