Louise Kjessler

Louise Kjessler är journalist med inriktning på bland annat miljö- och skogsvård. Som skogsägare är hon själv insatt i ett visionärt skogsbruk inriktat på framtiden.