Författarporträtt

Maj Rom

Maj Rom är läkare och har varit ansvarig för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre.