Författarporträtt

Mauricio Rojas

Mauricio Rojas föddes 1950 i Santiago, Chile. Han är en svensk politiker inom Folkpartiet och docent i ekonomisk historia vid Lunds Universitet. Han har varit riksdagsledamot, stadsrådsersättare och ledamot av Riksdagens konstitutionsutskott. Rojas är författare till ett femtontal böcker om integration, utvecklingsfrågor samt svensk och latinamerikansk historia. Några av dessa böcker är översatta till flera språk.

Mauricio Rojas (1950) är född i Chile och kom som flykting till Sverige 1974. Han är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet.