Musse Hasselvall

Senaste bok: Sorgen

MUSSE HASSELVALL (1972) född och bosatt i Stockholm är en svensk passare, skådespelare, regissör, f.d kampsportsprofil, programledare, och manusförfattare. En röd tråd som löper genom många av Musses TV-serier och projekt är teman som mobbing, manlighet och macho-normer, rasism och normer i stort. Några exempel på sådana är till exempel Rallarsving, PK-mannen och Livets hårda skola. I september 2019 utkommer Musse Hasselvalls debut Sorgen – Smärta är vekhet som lämnar kroppen ut på Brombergs.