Författarporträtt

Peter Noll

Peter Noll var professor i straffrätt vid universitetet i ZÅrich och senare i Mainz. Han avled 1982.