Författarporträtt

Stephan Rössner

Sedan 2009 är han professor emeritus.

Stephan Rössner (f. 1942) är professor vid Överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han har skrivit ett flertal böcker om kost och hälsa. Han är dessutom en flitig debattör och en ofta anlitad expert i hälsofrågor.