Författarporträtt

Ylva Yngveson

Ylva Yngveson är civilekonom med många års erfarenhet av att analysera förutsättningarna för den privata ekonomin. Ofta tillfrågas hon i medierna. Sedan 2002 är hon chef för Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna. Läs mer om Ylva: Tre frågor till Ylva Yngveson, Brombergsbloggen