Författarporträtt
Foto: Eveline Eliasson

Yrsa Keysendal

Friläge är hennes debut.

Yrsa Keysendal (1992) har studerat litteraturvetenskap och gått författarutbildningen på Jakobsbergs Folkhögskola. Hon grundade den populära facebook-gruppen ”Skrivgäris” år 2016 och arbetar som lektör samt undervisar i kreativt skrivande.

Sagt om Friläge

Samtidigt har Yrsa Keysendal känsla för hur man skapar äkta oro i texten; en oro som uppstår när stilen lägger sig tätt intill det som sker i en betydelsemättad vardag. De utmejslade scenerna får vara så korta som de är och ändå uppta en sida, vilket skapar en fin form för berättandet i denna lyhörda debut.
Malin Ullgren, Dagens Nyheter